Методичні проблеми, над якими працюють педагогічні працівники навчального закладу

Адміністрація школи

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Категорія

Посада

Зміст проблеми

1

Труніліна Ірина Миколаївна

Вища

Директор школи

Управління навчальним процесом за В. Сухомлинським

2

Вакуленко Лариса Іванівна

Вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Адаптивне управління методичним процесом

3 Шмигова Тетяна Іванівна Вища Заступник директора з навчально-виховної роботи Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з проблеми формування громадянської свідомості учнів

 Шкільне методичне об'єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Предмет

Категорія

Проблема, над якою працює

1

Глущенко Любов Анатоліївна

Вчитель математики

Спеціаліст вищої категорії, вчитель методист

Формування творчого навчального середовища для розвитку математичних здібностей учня

2

Сологуб Лідія Миколаївна

Вчитель математики

Спеціаліст вищої категорії

Формування навичок самостійної навчальної діяльності з математики

3

Масенко Світлана Анатоліївна

Вчитель математики та інформатики

Спеціаліст

І категорії

Формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій

4

Козлов Андрій Володимирович

Вчитель географії та економіки

Спеціаліст вищої категорії

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках історії та географії.

5

Базилевич Ольга Володимирівна

Вчитель біології

Спеціаліст ІІ категорії

Розвиток лідерських якостей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу

6

Базилевич Тетяна Володимирівна

Вчитель фізики

Спеціаліст

Застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики

7

Дворовенко Світлана Євгенівна

Вчитель хімії

Спеціаліст

Застосування інтерактивних методів навчання на уроках хімії

8

Радченко Олександр Олександрович

Вчитель математики

Спеціаліст

Формування наукового світогляду на уроках математики

 Шкільне методичне об'єднання вчителів гуманітарних наук

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Предмет

Категорія

Проблема, над якою працює

1

Шалун Людмила Олексіївна

Вчитель української мови та літератури

Спеціаліст вищої категорії, вчитель методист

Формування інноваційної особистості в процесі вивчення української мови та літератури

2

Очеретько Наталія Миколаївна  

Вчитель зарубіжної літератури

Спеціаліст ІІ категорії

Впровадження інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури

3

Ларіоненко Лілія Іванівна 

Вчитель української мови та літератури

Спеціаліст вищої категорії

Використання інноваційних технологій на уроках української словесності як одного із шляхів розвитку творчих здібностей учнів

4

Лемешко Маргарита Вікторівна

Вчитель української мови та літератури

Спеціаліст

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури

5

Московченко  Наталія  Миколаївна

Вчитель англійської мови

Спеціаліст І категорії

Організація читання на уроках англійської мови

6

Мухін Ігор Геннадійович

Вчитель російської мови

Спеціаліст І категорії

Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури та російської мови

7

Орловська Альона Владиславівна

Вчитель зарубіжної літератури

Спеціаліст

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках світової та англійської мови як засіб формування основних компетентностей  учнів

8

Сапа Світалана Михайлівна

Вчитель історії

Спеціаліст вищої категорії, "учитель-методист"

Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії та правознавства

Шкільне методичне об'єднання вчителів початкових класів

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Категорія

Проблема, над якою працює

1

Данилейко Ганна Андріївна

Вища, „старший учитель“

Впровадження інтерактивних методів навчання з метою розвитку творчого мислення в учнів початкових класів

2

Данилейко Тетяна Миколаївна

Вища, „учитель-методист“

Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом впровадження інтерактивних методів

3

Кузуб Любов Степанівна

Вища, „учитель-методист“

Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в початкових класах

4

Труніліна Ірина Миколаївна

Вища

Активізація продуктивного мислення в учнів 1-4 класів в процесі вивчення різних предметів

5

Вакуленко Лариса Іванівна

Вища

Використання інтерактивних методів навчання молодших школярів з метою розширення пізнавальних інтересів

6

Потапська Ніна Миколаївна

Вища, „старший учитель“

Формування прийомів розумової діяльності учнів через гру

7

Лоза Людмила Іванівна

Вища

Впровадження і використання інтерактивних методів навчання учнів початкових класів з метою розвитку природних здібностей дітей

8

Кулик Лариса Іванівна

І категорія

Формування навичок швидкого читання

9 Шкільна Оксана Олександрівна Спеціаліст Використання інноваційних технологій на уроках математики
10 Ковбаса Людмила Андріївна Спеціаліст Використання ігрової діяльності на уроках математики
11 Тесля Ольга Володимирівна І категорія Виховання творчої особистості через розвиток уяви, фантазії та критичного мислення
12 Очеретько Наталія Миколаївна ІІ категорія Формування пізнавальної активності учнів на уроці шляхом використання інтерактивних технологій