Науково-методична проблема школи:

"Від інноваційного змісту і технології освіти через педагогічну майстерність учителя - до формування гармонійної, творчої особистості учня"

 

План роботи

над науково-методичною проблемою

Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1

Хорольської районної ради Полтавської області

з/п

Рік

Етап

Заходи

1.

2015-2016

Теоретичний

1.Діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності.

2. Теоретичне обґрунтування проблеми:

- вивчення науково-методичної літератури з проблеми;

- ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ППД.

3. Засідання педагогічної ради „Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та основа формування ключових компетентностей школярів”

4.Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО з питань реалізації загальношкільної проблеми.

5. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті.

6.Тренінг «Формування професійної компетентності педагога ».

7.Методична декада «Ініціатива й творчість молодих».

8.Круглий стіл «Шляхи формування компетентностей учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя»

2.

2016-2017

аналітичний

1. Спрямування всіх напрямів внутрішньо-шкільної методичної роботи на розвиток творчого потенціалу вчителя у контексті реалізації проблемного питання.

2. Круглий стіл «Від компетентного вчителя до компетентного випускника школи».

3. Семінар „Впровадження нових прогресивних технологій навчання у практику роботи педагогічного колективу”.

4. Підготовка та проведення засідання педагогічної ради: „Нові прогресивні технології - шлях до формування життєвих компетентностей учнів”.

5. Створення банку інформації щодо впровадження проблеми у навчально-виховний процес.

6. Проведення в школі конкурсу педагогічної майстерності «Мій найкращий урок».

7. Організація взаємовідвідувань уроків та виховних заходів.

8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

9. Поповнення інформаційного банку даних „Обдарованість”.

10. Розробка алгоритмів, пам’яток, порад для формування життєвих компетентностей учнів .

11. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів до їх поліпшення.

3.

2017- 2018

Практичний

1.Спрямування роботи педагогічного колективу над єдиною навчально-методичною проблемою в аспекті: „Передумови підвищення якості навчально-виховного процесу”.

2. Активізація діяльності шкільних МО у контексті роботи над проблемою.

3. Трансформування інноваційних технологій, ППД в практичну діяльність.

4. Підготовка та проведення засідання педагогічної ради: „Про роботу педколективу з розвитку життєвих компетентностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури на основі творчого використання ідей В.О. Сухомлинського, активних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів ”.

5.Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

4.

2018-2019

Систематизаційний

1. Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою.

2. Підготовка та проведення педради: „Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно-пошукову роботу”.

3. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

4. Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

5. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок вчителів: «Творчість як прояв професійної компетентності».

5.

2019-2020

Підсумковий

1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

2. Проведення творчих звітів шкільних МО про наслідки роботи над проблемою.

3. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

4. Створення банку перспективного педагогічного досвіду.

5. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей „Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів”.

6. Проведення підсумкової педради-панорами методичних знахідок „Взаємозв’язок творчих можливостей учителя і учня та результативність педагогічної діяльності щодо розвитку життєвої компетентності учня”.

 


Методичні проблеми, над якими працюють педагогічні працівники навчального закладу >>>