Основні завдання методичної роботи
на І етапі 
роботи над реалізацією 
науково-методичної проблеми школи 
"Від інноваційного змісту і технології освіти через педагогічну майстерність учителя - до формування гармонійної, творчої особистості учня"Основні завдання методичної роботи

1. Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально – виховному процесі.

2. Створення «банку інформації» соціалізації та самореалізації особистості.

3. Діагностика рівня готовності педагогічного колективу школи до роботи над науково – методичною проблемою.

4. Організація роботи психолого – педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.

5. Відбір пакету методів і методик діагностики соціального портрету різних вікових груп
.