25 квітня калейдоскоп відкритих уроків молодих спеціалістів в рамках тижня "Сходинки педагогічної майстерності молодих спеціалістів" відкрила учитель 1-Б класу Ковбаса Л.А. уроком математики на тему: «Одиниці вимірювання часу. Поняття «година», «хвилина».


Цього ж дня вчитель біології Базилевич Ольга Володимирівна провела відкритий урок у 9-А класі на тему "Пам'ять. Види пам'яті. Практична робота №8 "Вивчення різних видів пам'яті":

Мета уроку:
Освітня. Ознайомити учнів з основними типами та видами пам’яті; розкрити фізіологічний механізм пам’яті; визначити роль пам’яті у формуванні особистості; поглибити знання учнів про шкідливий вплив нікотину, алкоголю, наркотичних речовин на пам’ять.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати різні види пам’яті та визначати їхнє значення, уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до свого організму.

Тип уроку: засвоєння нових знань учнів.
Форма уроку: комбінований.
Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;
в) практичний: виконання практичної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші, музика.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв”язки: література, математика, фізкультура.
Обладнання: таблиці, малюнки, тексти.
Терміни та поняття: сенсорна пам’ять, короткочасна, довготривала, логічно-змістова, чуттєво-образна, словесна пам’ять, логічна, зорова, нюхова, слухова, смакова, рухова.


26 квітня молодим спеціалістом, вчителем фізики Базилевич Тетяною Володимирівноюбуло проведено відкритий урок у 8-А класі на тему "Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин".


27 квітня вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Орловська Альона Владиславівна провела відкритий урок у 5 класі на тему "Сучасна література. Роальд Дал. "Чарлі і шоколадна фабрика"". Метою цього уроку було зацікавити дітей до читання творів сучасної літератури. За допомогою мультимедійної презентації учитель ознайомила учнів з життєвим та творчим шляхом письменника. Учні з цікавістю дивилися презентацію та фрагменти з кінофільму "Чарлі і шоколадна фабрика", відповідали на запитання та дискутували з даної теми.


Цього ж дня було проведено відкритий урок молодим спеціалістом, вчителем української мови та літератури Лемешко Маргаритою Вікторівною. Це був урок на тему "Заперечні та неозначені займенники" у 6-А класі:

4 травня урок хімії у 8-А класі був проведений учителем хімії та основ здоров'я Дворовенко Світланою Євгеніївною.

Тема уроку "Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук". Тип уроку - узагальнення та систематизації знань. Були використані такі форми роботи: бесіда, індивідуальне та фронтальне опитування, самостійна робота, робота з картками, лабораторні досліди. Та такі методи роботи як словесно-ілюстративний, демонстраційний. Урок проведений відповідно всім етапам: організація класу, актуалізація опорних знань, систематизація та узагальнення, закріплення та корекція знань, підведення підсумків та отримання домашнього завдання. Були застосовані унаочнення, схема, реактиви та обладнання для практичного завдання. Були задіяні всі учні в окремих видах роботи.

Цього ж дня у 8-А класі Радченком Олександром Олександровичем проведено урок геометрії на тему: "Розв'язування прямокутних трикутників".