31 березня 2016 р. у Хорольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 відбулося засідання атестаційної комісії

На засіданні були присутні: Шип Анжеліка Анатоліївна – методист відділу освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації та члени атестаційної комісії:

 • Труніліна І.М. – директор школи, голова атестаційної комісії
 • Вакуленко Л.І. – заступник голови атестаційної комісії, заступник директора школи з навчально-виховної роботи
 • Шмигова Т.І. – заступник директора школи з виховної роботи
 • Ларіоненко Л.І. – учитель української мови та літератури, секретар атестаційної комісії
 • Масенко С.А. –керівник шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу, учитель математики та інформатики
 • Данилейко Г.А. – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, учитель початкових класів
 • Шалун Л.О. –керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, учитель української мови та літератури
 • Мухін І.Г. – голова профспілкового комітету, учитель російської мови та зарубіжної літератури
 • Бойко А.М. – практичний психолог школи

Порядок денний:

 1. Про завершення атестації педагогічних працівників Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 у 2015-2016 навчальному році.

 

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період вчителя математики Масенко С.А., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка підвела підсумок атестації вчителя російської мови та зарубіжної літератури Мухіна І.Г., відмітивши наполегливість і творчість у роботі педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Данилейко Г.А., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, яка  відмітила, що педагог Масенко С.А. у своїй системі роботи демонструє високий ступінь науковості навчального матеріалу, використовує сучасні інформаційні технології.  На уроках переважають колективні та групові форми роботи достатнього та творчого рівнів. На всіх етапах її уроків простежується активний зв'язок у системі «учитель-учень», раціональний добір методів і методичних прийомів навчання, уміле керівництво навчально-пізнавальною діяльністю учнів, розвиток їх здібностей та інтелекту, оптимальне використання диференційованих практичних завдань.

Ларіоненко Л.І., керівник шкільного методичного об’єднання класних керівників, яка довела до педагогічного загалу, що як класний керівник 6-Б класу, Масенко С.А. працює над становленням виховної системи класу відповідно до «Основних орієнтирів виховання». За результатами діагностичних заходів забезпечує достатній рівень розвитку класного колективу. Учні класу – активні учасники загальношкільних та районних заходів спортивно-оздоровчого, художньо-естетичного спрямування. На високому рівні організовано гурткову роботу з учнями класу за математичним спрямуванням (математичний гурток «Юний математик»).

Сумлінно виконує посадові обов’язки, відзначається педагогічним тактом, має високу загальну культуру, стійкі моральні якості. Користується повагою учнів, батьків, вчителів. Учитель є високо рейтинговим педагогом, що створює позитивний імідж школи серед громадськості району.

Шалун Л.О., керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, яка наголосила, що Мухін І.Г. на високому рівні володіє методикою викладання зарубіжної літератури та російської мови, різними формами психолого-педагогічної діагностики та науково-обґрунтованого прогнозування. Знає і ефективно використовує традиційні прийоми та методи навчання, вміє відібрати та адаптувати їх до існуючих умов. Творчо застосовує вже відомі педагогічні інновації на уроках, а також запроваджує власні оригінальні технологічні прийоми.

Шмигова Т.І., заступник директора школи з виховної роботи, яка зауважила, що Ігор Геннадійович вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, використовує їх як основу в своїй педагогічній діяльності.

Вчитель систематично вивчає особливості учнів і забезпечує індивідуальний підхід у питаннях навчання. Використовує спеціальні прийоми роботи з розвитку в учнів інтересу до предмета.

Щорічно учні школи є призерами олімпіад з російської мови та зарубіжної літератури, творчих, інтерактивних конкурсів.

Багатогранна творча праця педагога дає позитивні результати. Більшість його учнів навчається на високому та достатньому рівнях навчальних досягнень, мають міцні та ґрунтовні знання із зарубіжної літератури, російської мови.

Необхідно відзначити наполегливу роботу Мухіна І.Г. щодо технічного оснащення кабінету зарубіжної літератури, його естетичного оформлення, поповнення навчальними посібниками. Контролює забезпечення безпечних санітарних умов навчання і праці.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Масенко С.А. відповідає займаній посаді.
 2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

За наслідками голосування:

«За» – 8, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

 1. Мухін І.Г. відповідає займаній посаді.
 2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

За наслідками голосування:

«За» – 8, «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.