29 березня 2018 р. у Хорольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 відбулося засідання атестаційної комісії

 

На засіданні були присутні:

  • Труніліна І.М. – директор школи, голова атестаційної комісії;

  • Вакуленко Л.І. – заступник голови атестаційної комісії, заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

  • Шмигова Т.І. – заступник директора школи з виховної роботи;

  • Ларіоненко Л.І. – керівник шкільного методичного об”єднання класних керівників, учитель української мови та літератури, секретар атестаційної комісії;

  • Масенко С.А. –керівник шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу, учитель математики та інформатики;

  • Данилейко Г.А. – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, учитель початкових класів;

  • Шалун Л.О. –керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, учитель української мови та літератури;

  • Мухін І.Г. – голова профспілкового комітету, учитель російської мови та зарубіжної літератури;

  • Бойко А.М. – практичний психолог школи

Порядок денний:

Про завершення атестації педагогічних працівників Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 у 2017-2018 навчальному році.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період вчителя географії Козлова А.В., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Масенко С.А., яка розповіла, що Козлов А.В. протягом роботи у школі забезпечує належний рівень викладання географії відповідно до навчальних програм  із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, зарекомендував себе педагогом, який володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, володіє широким спектром стратегій навчання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків історії та правознавства. Наставник впроваджує методи і форми інтерактивного навчання, залучаючи учнів до різноманітних форм роботи на уроці, зокрема групової та індивідуальної.

ПОСТАНОВИЛИ:

Козлов А.В. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоїти педагогічне звання "старший учитель".

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період вчителя зарубіжної літератури Ємця В.А., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Мухін І.Г., який зауважив, що педагог зарекомендував себе, як відповідальний працівник,який сумлінно виконує свої обов’язки, досконало знає свій предмет, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу  і здібностей учнів. Використовує методи компетентісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу. Впроваджує інноваційні форми та методи в освітній процес.У своїй роботі використовує мультимедійні технології з метою підвищення якості знань  учнів,залучає їх до самостійної роботи. Для уроків Ємця В.А. характерним є різноманітний вибір методичних прийомів і висока інтенсивність, що сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ємець В.А. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». підтверити педагогічне звання "старший учитель".

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період вчителя початкових класів Ковбаси Л.А., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Данилейко Г.А.,яка наголосила, що учитель має високий рівень психолого-педагогічної та методичної підготовки, досконало володіє методами викладання предметів початкової школи, активно використовує їх в організації освітнього процесу  в класі. Застосовує широкий спектр стратегій навчання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, активно впроваджує  форми та методи організації  освітнього процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Шмигова Т.І., заступник директора з виховної роботи, яка акцентувала, що Ковбаса Л.А. велику увагу приділяє створенню атмосфери співробітництва, взаєморозуміння, толерантності, формування у дітей уміння та бажання вчитися.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ковбаса Л.А. відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»..

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період вчителя англійської мови Калайди Л.Ю., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Шалун Л.О., учитель української мови та літератури, керівник ШМО учителів суспільно-гуманітарних дисциплін, яка наголосила, що Калайда Л.Ю. володіє методикою викладання англійської мови, вдало використовує  методи, які дають змогу залучати учнів до активної розумової діяльності, самостійності з урахуванням їх вікових та психолого-педагогічних особливостей. Завжди добросовісно виконує  свої посадові обов’язки. Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег, пропонує для застосування  в освітньому процесі оригінальні, інноваційні ідеї, часто проводить уроки у нестандартній формі, вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.

ПОСТАНОВИЛИ:

Калайда Л.Ю., відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період вчителя хімії Дворовенко С.Є., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Масенко С.А., керівник шкільного методичного об'єднання вчиетлів природничо-математичних дисциплін, яка довела до педагогічного загалу, що за час роботи Світлана Євгеніївна показала себе творчим досвідченим вчителем, який добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, активно їх використовує у своїй роботі.Особливо ефективно використовує методи компетентнісно-орієнтаваного  підходу до організації  освітнього процесу у середніх та старших класах, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує в дітей навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дворовенко С.Є.,відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період шкільного бібліотекаря Німець Е.Ю., відмітивши добросовісну роботу працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Ларіоненко Л.І., учитель української мови та літератури, керівник ШМО класоводів та класних керівників, яка зазначила, що бібліотекарем школи розроблена низка заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі, поліпшення роботи зі збереження підручника, художньої, довідкової та іншої літератури. Активною формою пропаганди книги є заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності. Емма Юнісівна проводить бібліотечні уроки для учнів початкової та середньої ланок «Як створюється книга», «Книга — друг, якого ти знайшов», «Цікава книга», «Подорож у країну Ввічливих», а для старшокласників — експрес-екскурсії «Музей словників».

ПОСТАНОВИЛИ:

Німець Е.Ю., відповідає займаній посаді. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

За наслідками голосування:

«За» – 9», «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період шкільного психолога Бойко А.М., відмітивши добросовісну роботу працівника.

ВИСТУПИЛИ

Шмигова Т.І., заступник директора з виховної роботи, яка наголосила, що Бойко А.М. виконує науково-практичну роботу: соціально-психологічні вимірювання, консультаційну, корекційну, корекційно-профілактичну, просвітницьку та функції: діагностичні, прогностичні, захисні, соціально-перетворювальні. До виконання вищезазначених обов’язків ставиться сумлінно. Свої грунтовні теоретичні знання практичний психолог використовує на практиці. Під час повсякденної трудової діяльності наставник проводить бесіди, розмови, тренінги, уроки, виховні години, проявляє ініціативність, організовуючи зустрічі з провідними фахівцями районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом кримінальної поліції для батьків, вчителів та учнів.

ПОСТАНОВИЛИ:

Бойко  А.М., відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

За наслідками голосування:

«За» – 6», «Проти» – 0, «Утрималось» – 2.