31 березня 2017 р. у Хорольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 відбулося засідання атестаційної комісії

 

На засіданні були присутні:

 • Труніліна І.М. – директор школи, голова атестаційної комісії;

 • Вакуленко Л.І. – заступник голови атестаційної комісії, заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

 • Шмигова Т.І. – заступник директора школи з виховної роботи;

 • Ларіоненко Л.І. – керівник шкільного методичного об”єднання класних керівників, учитель української мови та літератури, секретар атестаційної комісії;

 • Масенко С.А. –керівник шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу, учитель математики та інформатики;

 • Данилейко Г.А. – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, учитель початкових класів;

 • Шалун Л.О. –керівник шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, учитель української мови та літератури;

 • Мухін І.Г. – голова профспілкового комітету, учитель російської мови та зарубіжної літератури;

 • Бойко А.М. – практичний психолог школи

 • Порядок денний:

 • Про завершення атестації педагогічних працівників Хорольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 у 2016-2017 навчальному році.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період вчителя історії та правознавства Сапи С.М., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мухін  І.Г., який розповів ,що Сапа С.М. протягом роботи у школі забезпечує належний рівень викладання історії та правознавства відповідно до навчальних програм  із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, зарекомендувала себе педагогом,який володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями , активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, володіє широким спектром стратегій навчання, вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків історії та правознавства. Наставник впроваджує методи і форми інтерактивного навчання, залучаючи учнів до різноманітних форм роботи на уроці,зокрема групової та індивідуальної.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сапа С.М.відповідає займаній посаді.Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період вчителя української мови та літератури Шалун Л.О., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Ларіоненко Л.І., яка зауважила,що педагог зарекомендувала себе, як відповідальний працівник,який сумлінно виконує свої обов’язки,досконало знає свій предмет ,володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу  і здібностей учнів. Використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Впроваджує інноваційні форми та методи в навчально-виховний процес.У своїй роботі використовує мультимедійні технології з метою підвищення якості знань  учнів,залучає їх до самостійної роботи. Для уроків Шалун Л.О. характерним є різноманітний вибір методичних прийомів і висока інтенсивність ,що сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів.

Шмигова Т.І.,заступник директора з виховної роботи ,яка звернула увагу,що Людмила Олексіївна як класний керівник велику увагу приділяє створенню дружного та згуртованого колективу.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Шалун Л.О.,відповідає займаній посаді .Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,підтвердити педагогічне звання «учитель-методист».

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період вчителя початкових класів Лози Л.І., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Данилейко Г.А.,яка наголосила, що учитель має високий рівень психолого-педагогічної та методичної підготовки , досконало володіє методами викладання предметів початкової школи, активно використовує їх в організації навчально-виховного процесу  в класі.Зстосовує широкий спектр стратегій навчання ,вміє продукувати оригінальні,інноваційні ідеї ,активно впроваджує  форми та методи організації  навчально-виховного процесу , що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Шмигова Т.І., заступник директора з виховної роботи,яка акцентувала  ,що Лоза Л.І. велику увагу приділяє створенню атмосфери співробітництва,взаєморозуміння, толерантності,формування у дітей уміння та бажання вчитися.

ПОСТАНОВИЛИ:

Лоза Л.І.,відповідає займаній посаді.Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в міжатестаційний період вчителя початкових класів Очеретько Н.М., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

 

ВИСТУПИЛИ:

Данилейко Г.А.,учитель початкових класів,яка наголосила,що Очеретько Н.М. володіє методикою викладання предметів початкової школи, вдало використовує  методи, які дають змогу залучати учнів до активної розумової діяльності ,самостійності з урахуванням їх вікових та психолого-педагогічних особливостей. Завжди добросовісно виконує  свої посадові обов’язки .Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями ,активно їх використовує та поширює серед колег,пропонує для застосування  в навчально-виховному процесі оригінальні,інноваційні ідеї, часто проводить уроки у нестандартній формі,вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально- виховного процесу.

ПОСТАНОВИЛИ:

Очеретько Н.М.,відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

 

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період вчителя початкових класів Шкільної О.О., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

 

ВИСТУПИЛИ:

Мухін І.Г.,учитель російської мови та зарубіжної літератури ,який довів до педагогічного загалу,що за час роботи Оксана Олександрівна показала себе творчим досвідченим вчителем,який добре володіє інноваційними освітніми методами й технологіями ,активно їх використовує у своїй роботі .Особливо ефективно використовує методи компетентнісного орієнтаваного  підходу до організації  навчального процесу у початкових класах,володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує в дітей навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Шкільна О.О.,відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 

За наслідками голосування:

«За» – , «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період вчителя української мови та літератури Лемешко М.В, відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

 

ВИСТУПИЛИ:

Шалун Л.О., учитель української мови та літератури, яка звернула увагу присутніх на те,що Лемешко М.В на достатньому рівні володіє сучасними  методами викладання української мови та літератури ,що ґрунтується на принципах особистісно орієнтованого навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

ПОСТАНОВИЛИ:

Лемешко М.В.,відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 

За наслідками голосування:

«За» – 9», «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період вчителя фізики,астрономії Базилевич Т.В, відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ

Масенко С.А.,учитель математики та інформатики,яка зауважила,що Базилевич Т.В вдало використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу,володіє технологіями  творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів.У процесі викладання фізики та астрономії широко впроваджує передовий педагогічний досвід,формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати  їх на практиці. Вміє лаконічно ,образно подати матеріал.

ПОСТАНОВИЛИ:

Базилевич Т.В.,відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

 

За наслідками голосування:

«За» – 9», «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період вчителя музичної культури та мистецтва Загорулько Ю.К, відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Шмигова Т.І., заступник директора з виховної роботи,яка відмітила,що  Загорулько Ю.К., має ґрунтовну підготовку,досконало володіє методикою викладання предмету, впроваджує в практику роботи нові педагогічні технології.Наставник ознайомлена з вимогами навчальних програм у поточному навчальному році,нормативними документами,що регламентують роботу  з художньо-естетичної освіти та виховання школярів.За час роботи виявила творчість та ініціативу.Уроки проводить на достатньому методичному рівні. Під час уроків дотримується принципів сучасного уроку музичного мистецтва.

ПОСТАНОВИЛИ:

Загорулько Ю.К.,відповідає займаній посаді. Підтвердити тарифний розряд.

 

За наслідками голосування:

«За» – 9», «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

 

СЛУХАЛИ:

Вакуленко Л.І., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка узагальнила досвід роботи в між атестаційний період соціального педагога Клепач Н.Ю., відмітивши добросовісну роботу педагогічного працівника.

ВИСТУПИЛИ:

Бойко А.М.,практичний психолог.яка наголосила,Клепач Н.Ю  виконує науково-практичну роботу:соціально-психологічні вимірювання, консультаційну,корекційну,корекційно-профілактичну,просвітницьку та функції :діагностичні,прогностичні,захисні,соціально-перетворювальні.До виконання вищезазначених обов’язків ставиться сумлінно.Свої грунтовні теоретичні знання соціальний педагог використовує на практиці ,Під час повсякденної трудової діяльності наставник проводить бесіди,розмови,тренінги,уроки,виховні години,проявляє ініціативність,організовуючи зустрічі з провідними фахівцями районного центру  соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді,відділом кримінальної поліції для батьків,вчителів та учнів.

ПОСТАНОВИЛИ:

Клепач Н.Ю.,відповідає займаній посаді за умовою здобуття фахової освіти.Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст» за умовою здобуття фахової освіти.

 

За наслідками голосування:

«За» – 9», «Проти» – 0, «Утрималось» – 0.

Характеристика Шалун Л.О. by Anzi on Scribd

Презентация1 Опис Досвіду На Педраду by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Шалун Л.О. by Anzi on Scribd

Характеристика Сапи С.М. by Anzi on Scribd

Учитель року.Атестація by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Сапи С.М. by Anzi on Scribd

Характеристика Базилевич Т.В. by Anzi on Scribd

Portfolio На Атестацію Базилевич by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Базилевич Т.В. by Anzi on Scribd

Характеристика Шкільної О.О. by Anzi on Scribd

Презентація Досвіду Роботи Шкильна by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Шкільної О.О. by Anzi on Scribd

Характеристика Лемешко М.В. by Anzi on Scribd

  Презентація Досвіду Вчителя Лемешко by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Лемешко М.В. by Anzi on Scribd

 

 

Характеристика Клепач Н.Ю. by Anzi on Scribd

Презентаці Клепач Н.Ю. Скорочено by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Клепач Н.Ю. by Anzi on Scribd

Характеристика Лоза Л.І. by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Лози Л.І. by Anzi on Scribd

Характеристика Загорулько Ю.К. by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Загорулько Ю.К. by Anzi on Scribd

Характеристика Очеретько Н.М. by Anzi on Scribd

Наказ Про Систему Роботи Очеретько Н.М. by Anzi on Scribd