Той, хто садить паростки кленові,

Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові,

Бо живе й працює для століть.
М.Рильський 
   Педагогічний колектив працює (І етап) над науково-методичною проблемою: «Створення атмосфери творчої міжособистісної взаємодії суб'єктів освітнього процесу у динамічній школі в світлі акмеологічного підходу як основної умови підвищення ефективності та якості освіти».
  
 В нашому навчальному закладі працює - 36 вчителів:
  • спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії -20;
  • мають звання „Вчитель-методист” - 7;
  • мають звання „Старший вчитель” - 4;
  • спеціаліст І категорії - 6;
  • спеціаліст II категорії - 3;
  • кваліфікаційна категорія „спеціаліст” - 7.
  
Вчителі природничо-математичного циклу